over cerevam

 

 

Er is een grote nood aan gepaste vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap, niet alleen voor hen die in een instelling verblijven, maar zeker ook voor hen die in het thuismilieu verblijven.
Wij willen vooral het accent leggen op de term" integratie naar buiten toe ".
Vele ouders en opvoed(st)ers hebben een intens-belastende opdracht te vervullen en kunnen door onze werking en onze projecten even ontlast worden.

 

Onze beoogde doelstellingen

 

  • De beperkte leefwereld van de gehandicapte persoon te vergroten door kennismaking met andere mensen buiten hun leefwereld.
  • Het vergroten van de integratie van de gehandicapte persoon. Het ontdekken van nieuwe culturen.
  • Het zelfbewustzijn ontwikkelen door aangepaste activiteiten. Het buitentreden uit zijn beperkte omgeving bevorderen.
  • De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de gehandicapte persoon bevorderen. Het leren ontdekken van de natuur met al haar facetten.
  • Respect leren opbrengen voor de medemens.
  • Aanpassingsgewoonten aankweken en stimuleren.

 

Begeleiding

 

Wij doen beroep op een schare gedreven personen, vrijwilligers, die de opdracht van "begeleid(st)er" willen en kunnen vervullen. Deze worden ter plaatse steeds bijgestaan door een beroepskracht die hen met raad en daad bijstaat en die jarenlange ervaring heeft in de gehandicaptenzorg.


Zoveel mogelijk wordt gezocht naar vrijwilligers die beschikken over een basisdiploma gericht naar de gehandicaptenzorg, verplegers en verpleegsters,houders van het EHBO­brevet, para-medische opleidingen of nog studerenden in bovengemelde richtingen.

 

Onze activiteiten


Zijn gespreid over het ganse jaar, dus niet alleen over de vakantieperiodes. We gaan
er van uit dat elke gehandicapte persoon recht heeft te genieten van een vakantieperiode of een ontspannende activiteit.

Onze grootste troef is, naast een optimale begeleiding, geschikte plaatsen vinden om onze activiteiten te laten doorgaan.


Deze dienen te voldoen aan volgende criteria:

 

  • Goede bereikbaarheid
  • Wettelijke voorziening inzake brandveiligheid
  • De infrastuctuur dient aangepast te zijn aan de handicap
  • Optimale voorzieningen in functie van de doelgroepen

 

 

 

 

 

VZW Cerevam tracht de nood aan gepaste vrijetijdsopvang in te vullen door het organiseren van:


Weekenduitstappen
Autocarvakanties
Vliegtuigvakanties

 

Voor de doelgroepen : Licht en matig mentaal gehandicapte personen ouder dan 18 jaar.

 

 
 

Hoe werken we


Vanaf het moment dat wij de inschrijvings-fiche ontvangen hebben, zal er een factuur opgemaakt worden met het voorschot van de gekozen reis + het te betalen lidgeld (€ 15,00).
Het lidgeld wordt éénmaal per jaar aangerekend ongeacht het aantal keren deelname aan een reis. De voorschotfactuur dient binnen de 30 dagen vereffend te worden.

 

De saldofactuur wordt verstuurd ongeveer 2 maanden voor afreis en dient binnen de 30 dagen vereffend te worden.

 

Wanneer iemand ingeschreven is voor een vakantie, zal die persoon ongeveer 2 maanden voor afreis een individuele fiche ontvangen die een 8-tal bladzijden beslaat.
Die individuele fiche moet duidelijk en volledig ingevuld en ondertekend worden en ons teruggestuurd worden tegen de datum die erop vermeld staat.
Ook zal er een medische steekkaart meegestuurd worden, die moet ingevuld worden door de dokter. Ook deze moet ons terug opgestuurd worden samen met de individuele fiche.

De gegevens van onze deelnemers worden strikt persoonlijk behandeld.


Ongeveer 1 maand voor afreis zal u de laatste richtlijnen ontvangen waarin alle gegevens omtrent de ingeschreven vakantie vermeld staan.